IBM Safeguarded Copy

IBM Safeguarded Copy

IBM heeft de zogenaamde ‘Safeguarded Copy’ geannonceerd. Met deze oplossing is het mogelijk om de data nog beter te beschermen tegen Cyber attacks (met name ransomware). Het belangrijkste is dat u voorkomt  dat een hacker toegang krijgt tot uw omgeving. Maar als het toch gebeurt dan kan u het dataverlies door middel van deze oplossing beperken. 

Er zijn allerlei methoden en tools om uw ICT omgeving beter te beveiligen. Wij zien dat bij de meeste klanten nog het nodige te doen is op dat gebied. We denken dan onder andere aan Roll Based Access Control, MFA, een goed update beleid op de apparatuur. De bescherming tegen Cyber Threats is echter een vorm van ‘asymmetrische oorlogvoering’. Alle zwakheden moeten gedicht worden maar een hacker kan aan één enkele zwakheid al voldoende hebben.

 

Het is dus van belang om er rekening mee te houden dat er vroeg of laat een inbraak plaats gaat vinden. Om in dat geval de schade te beperken zijn er intussen een aantal mogelijkheden. De twee meest gebruikte zijn het toepassen van vergaande granulariteit in het netwerk en het toepassen van immutable back-up. Dat laatste is van groot belang omdat er in de praktijk de hacker alleen de ransomware aanval start  als hij  in staat is geweest om de back-up te vernietigen. Het grote nadeel van een terugval naar de back-up is natuurlijk dat u vele uren of wellicht wel een volle dag aan data kwijt bent. Ook kan het recoveren vanuit een back-up veel tijd kosten.

Hier kan de Safeguarded Copy van IBM een rol spelen. Op basis van het tijdstip van de aanval kan gekozen worden om een specifieke data kopie terug te zetten. Er kan ook gekozen worden om een besmette kopie terug te zetten in een geïsoleerde omgeving om de aanval te analyseren. IBM Safeguarded Copy is beschikbaar vanaf Spectrum Virtualize 8.4.2. Er dient additioneel Copy Services Manager gebruikt te worden wat per TB gelicentieerd wordt. Wij denken dat IBM Safeguarded Copy een belangrijk onderdeel kan zijn van uw Cyber Resiliency  aanpak. Wilt u meer weten? Op deze site staat additionele informatie en u kunt natuurlijk met ons contact opnemen.

Meer informatie kunt u vinden in deze presentatie.